Stichting

zenNa jaren van werken onder eigen naam is in 2015 besloten alle activiteiten die ik begeleid en organiseer onder te brengen in een stichting. Daarmee is de Stichting Rust en Bezinning geboren.

Het doel van de Stichting Rust en Bezinning is het uitdragen van oosterse bewegingskunsten als TaiJi QiGong, TaiJiQuan en meditatie. Dit wil de stichting bewerkstelligen door het organiseren van onder andere workshops, seminars, cursussen, trainingen, retraites en meditatie avonden. Ook is het mogelijk dat coaching of counseling vanuit de stichting worden aangeboden. De stichting wil mensen helpen lichamelijk en geestelijk gezonder te worden in de meest ruime zin van het woord. 

Gelijkwaardigheid, onderling respect en vriendelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten in alle activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Voel je welkom je aan te melden voor activiteiten die je aanspreken.

Hartelijke groet,
Fred van den Bos